E-Peak e aвторски софтуер за превантивна и регулярна поддръжка на инсталираните машини и съоражения на поддържаните от Ню Пийк молове и бизнес сгради.

E-Peak е създаден с цел създаване на персонализиран подход за следене на процесите и активностите, според индивидуалните нужди на всички системи във всяка сграда. Ежедневно информира за текущите задачи по профилактика и поддръжка. Автоматично създава график по активности за съоръженията, генерирайки ги разпределени по видове специалисти.

Внедряването на E- Peak позволява по–лесно и акуратно следене на профилактиката. Освобождава време, ресурс и гарантира сигурност при поддръжката на цялостните системи в моловете и бизнес сградите.

Достъпът до E-Peak е уеб-базиран и дава опция за достъп до персоналните задачи на всеки един от служителите. Ориентиран е по групи съоръжения, а не по отделни задачи. Целта е да се следи всяко едно звено от функционирането на системата.

Авторската му разработка позволява индивидуално надграждане в зависимост от нуждите на всяка една сграда.

ВХОД