Независимо дали сте бизнес сграда, търговски комплекс, обществена сграда или хотелски комплекс, безопасността на всеки с роля във вашия бизнес е от първостепенно значение. Ние ще работим с вас, за да определим нуждите от почистване въз основа на внимателни оценки на риска; установяване на честота на почистване и идентифициране на зони, които може да се нуждаят от услуги за дезинфекция или дълбоко почистване. Ние използваме най-новите научни изследвания, техники и решения, за да ви осигурим спокойствие

  • Финно почистване след основен ремонт, включва отстраняване на засъхнали мазилки, гипс, цимент, боя, латекс.

  • Ежедневна и абонаментна поддръжка- прахосмучене, измиване на твърди настилки със специализирани препарати, почистване на стъклопакети и дограми, почистване и обезпра-шаване на мебели и техника, почистване, дезинфекция, ароматизиране и полиране на сани-тарни възли, събиране и изхвърляне на отпадъци.
  • Изпиране на меки повърхности и мека мебел- постига се отстраняване на петна и замърсявания от настилката и възстановяване свежестта на цветовете и.

  • Измиване на стъклопакети и дограми.

  • Измиване, запечатване и полиране на твърди настилки, чрез използване на роторна / еднодискова/ машина с абразивни дискове или четки и подходящи за целта препарати.

  • Машинно почистване на ескалатори.

  • Височинно почистванe на фасади по алпийски способ.

  • Пране на килими.