Техническата поддръжка включва услуги, които обикновено са свързани, но не лимитирани до проверка, тестване и обслужване на физически или материални активи или оборудване. Тези услуги гарантират, че здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите се спазват и отговарят на законовите изисквания.

Ние предлагаме:

 • Модерно оборудван обучен и компетентен технически персонал;

 • Регулярни абонаментни посещения по график;

 • Периодични предписания и предоставяне на оферти за необходими ремонти и/или подобрения по системи и инсталации, предмет на поддръжката, включително и със собствен ресурс;

 • Диагностика и отстраняване на неизправности по:

  • Осветление в общи части, външно осветление, осветление за паркинг, системи за управле-ние на осветеност, декоративно осветление, аварийно осветление, LED осветление;
  • Системи за аксес контрол /контрол на достъпа, включително турникети;
  • Отопление, вентилация и климатизация;
  • Пожароизвестяване, пожарогасене, димоотвеждаща вентилация, пожарни клапи и други;
  • СОТ и видеонаблюдение;
  • Подмяна и монтаж на консумативи по ВиК и електро инсталации.
 • Строително-монтажни работи и ремонти;

 • Отопление, вентилация и климатизация.